Chorvatsko
 


25.července 1991 byla vyhlášena samostatnost Chorvatska jako následek destabilizace jugoslávského politického systému. Průmyslově nejrozvinutější svazová republika (společně se Slovinskem) se již nechtěla smířit s rolí přehlíženého dodavatele finančních prostředků pro rozvoj jižních oblastí Jugoslávie (Kosovo, Makedonie) a tak jediným logickým krokem bylo vystoupení z dosavadního federativního svazku. Po neúspěšném jednání Státní rady, na kterém nově vzniklé republiky neustoupily ze svých požadavků, vstoupila na scénu jugoslávská armáda. Ta nejprve vyhlásila ultimátum a po jeho odmítnutí vyvolala ve Slovinsku a později i v Chorvatsku občanskou válku. Zvláště oblast tzv.Srbské Krajiny - oblasti táhnoucí se od Zadaru až k Bosenským hranicím, kde se v Titových dobách usadilo přavážně srbské obyvatelstvo - byla dějištěm etnických čistek a nejtěžších bojů mezi Chorvaty a příslušníky jugoslávské armády, kdy se z dlouholetých sousedů stali nesmiřitelní nepřátelé. Až po vypuknutí občanské války v Bosně začala srbská podpora "bratrům" v Krajině postupně ochabovat, k čemuž jistě napomohlo i vyhlášení totálního embarga proti zbytkové Jugoslávii. Vítězství chorvatských vládních jednotek se stalo otázkou času a většina krajinských Srbů prchla raději do zbytkové Jugoslávie. V lednu 1992 bylo Chorvatsko mezinárodně uznáno. Etnické a náboženské propletence mezi Chorvaty, Srby a muslimskými Bosňany však nebylo možné vyřešit od jednacího stolu. Nenávist, která vykrystalizovala ve vnitrochorvatském konfliktu v Krajině, přinášela své trpké ovoce ještě dlouhou dobu. Například v listopadu 1991 se stal terčem srbského ostřelování Dubrovník.
Až díky účinnému mezinárodnímu nátlaku se v roce 1995 v americkém Daytonu podařilo zprostředkovat mezi znepřátelenými stranami mírovou dohodu. Urputné boje však přinesly celému dalmatskému pobřeží, které před rokem 1991 prožívalo díky zahraničnímu cestovnímu ruchu dobu nebývalého rozkvětu, nedozírné národohospodářské škody. Počátky samostatného chorvatského hospodářství rovněž nepříznivě poznamenala vysoká inflace a nestabilní politická situace v sousední republice Bosna a Hercegovina. Celkové uklidnění a situace však již znovu začíná přinášet ovoce a dříve tak oblíbená jižní Dalmácie opět ožila novým turistickým ruchem.

předchozí stránkadalší stránka

Hrvatska

Croatia Weekly - The Weekly Newspaper

Travel Info - CW Supplement